Taras od strony północnej lub wschodniej

Taras od strony północnej lub wschodniej