Zadaszenie a pozwolenie na budowę, czy jest wymagane?
pozwolenie paragraf

Zadaszenie a pozwolenie?

Zadaszenie tarasu to budowla coraz częściej spotykana i pożądana przez właścicieli domów jednorodzinnych oraz mieszkań w zabudowach szeregowych. Na samym początku warto jednak zadbać o formalności. Czy zadaszenie tarasu wymaga pozwolenia na budowę ? Odpowiedź w poniższym tekście.

Co o tym mówią przepisy prawne?

Otóż, nie powinniśmy się obawiać. Prawdopodobnie ucieszy wszystkich, tych którzy planują zadaszenie tarasu, że można je wybudować bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Wszystko to za sprawą nowelizacji ustawy prawa budowlanego. Po zmianie, możliwości w zakresie wykonania tarasowego zadaszenia, czy zadaszenia narożnego wzrosły. Wszystko za sprawą tego, że aktualne przepisy nie definiują jednoznacznie określenia “zadaszenie tarasu”. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy “Prawo budowlane”, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i  ogrodów zimowych (oranżerii) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.

Zadaszenie a pozwolenie, kwalifikacja prac.

Wystarczy że zakwalifikujemy wykonanie zadaszenia tarasu jako czynności związane z remontem. Wtedy nie wymaga się od inwestora ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. Wszystko to w związku ze zmianami ustawy, które znoszą obligatoryjność uzyskania pozwolenia które wcześniej było wymagane. Za uzasadnienie tej interpretacji można przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 09.03.2011 r. (II SA/Gl 1249/10), w którym sędzia orzekł, że zadaszenie tarasu, możemy interpretować jako obiekt małej architektury do którego pozwolenie podczas budowy nie jest konieczne w odniesieniu do §12 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, z którego wynika, że taras stanowi część budynku. Zgłoszenie nie dotyczy bowiem budowy tarasu jako takiego, a zaledwie wykonania działalności, polegających na jego zadaszeniu. Wyrok ten miał miejsce przed wprowadzeniem znowelizowanej ustawy. W związku z tym oraz nowelizacją ustawy obecnie nie ma przy wykonaniu zabudowy tarasowej zagrożenia ze strony prawa. Konieczne jest jednakże, użycie zwrotu zadaszenie tarasu.

Czy pozwolenie na budowę altany jest wymagane?

Nie, znowelizowane przepisy określają, że budowa altany czy wiaty garażowej o powierzchni nie przekraczającej 35m2 nie wymaga pozwolenia na budowę. Przy czym łączna ilość takich obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki.

W jednym i drugim przypadku należy pamiętać, że w przypadku konstrukcji wykonywanej na działce przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe, WIATA do 50m2 wolna jest od tych formalności.

Wszystko zależy od interpretacji budynku oraz od przeznaczenia działki na której taką konstrukcję zamierzamy wybudować.

W przypadku wątpliwości, zalecamy zgłosić się do Starostwa i poprosić o interpretację planowanej zabudowy.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę do wiaty, altany czy zadaszenia, skontaktuj się z naszym specjalistą Kontakt Zadaszenia Tarasowe.