happax rock

Jak zrobić fundamenty pod zadaszenie.

Aby zadaszenie tarasu cieszyło nas przez wiele lat niezmienną jakością oraz stabilnością zabudowy, wymagane jest jego odpowiednie zamocowanie do podłoża. W tym wpisie wyjaśnimy jak powinno zostać przygotowane podłoże do mocowania altany ogrodowej, zadaszenia tarasu czy nowoczesnej pergoli. Często spotykamy się z pytaniem Jak zrobić fundamenty pod zadaszenie?

Jakie fundamenty do altany?

Zasadniczo wszelkie konstrukcje wymagają mocowania do podłoża. Nieistotne jest, czy to altana wolnostojąca, zadaszenie narożne, czy pergola na tarasie. Mocowanie musi zostać wykonane do betonowych fundamentów lub płyty betonowej. I to zależy od tego, jaka będzie planowana podłoga oraz sposób zabudowy ścian.

Jeżeli planowana jest podłoga wykonana z płytek tarasowych lub deski tarasowej, najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie betonowej płyty na gruncie. W takim przypadku należy wybrać grunt na zalecaną dla danej strefy głębokość, zwykle jest to 50 cm. Zasypać tłuczniem kamiennym około 35 cm, zagęścić i na tak przygotowane podłoże ułożyć beton o grubości minimum 15 cm. Należy oczywiście pamiętać o umieszczeniu w połowie wysokości masy betonowej siatki zbrojeniowej. Beton układamy w taki sposób aby nie posiadał on zbędnych spadów. Najlepiej aby był wykonany w poziomie. Dlaczego? Ponieważ wnętrze altany będzie zadaszone, woda nie będzie się zbierała a mocowanie altany będzie wykonane estetycznie bez zwiększających się szczelin dylatacyjnych.

Beton wykorzystywany do płyt powinien być klasy minimum B20 ale optymalnie aby był to beton B25 ze zbrojeniem.

W przypadku gdy podłoga w altanie będzie wykonywana z kostki brukowej lub betonowych płyt, przygotowanie podłoża wygląda podobnie. Jednak nie jest układana pełna płyta betonowa, tylko punktowe fundamenty tzw. stopy betonowe. W tym przypadku, od wykonawcy należy uzyskać rysunek techniczny określający rozstaw nóg konstrukcji i na jego podstawie najpierw wykonać fundamenty punktowe, a dopiero po nich wykonać przygotowanie podłoża do ułożenia kostki brukowej. Dlaczego, lepiej najpierw wykonać altanę, a następnie ułożyć kostkę brukową. Ponieważ estetyka wykonania prac w tej kolejności jest o wiele wyższa. Można dopasować kostkę do wysokości istniejących w altanie, ukryć progi licując je z kostką i stworzyć bezpieczne przejście.

Głębokość wykonania punktowych fundamentów zależy od strefy przemarzania gleby w jakiej ma być wykonana inwestycja.

W Polsce wyznaczone zostały cztery takie strefy.
Strefa 1 – 0,8 m
Strefa 2 – 1 m
Strefa 3 – 1,2 m
Strefa 4 – 1,4 m

Strefy przebiegają według poniższej mapy.

Źródło zdjęcia budujemydom.pl

Fundamenty do zadaszenia tarasu

Bardzo często zadaszenie tarasu wykonywane jest na istniejącym już tarasie. W przypadku gdy jest to taras pokryty płytkami wykonanymi na płycie betonowej, lepszym rozwiązaniem jest wyprowadzenie nóg konstrukcji poza taras i posadowienie ich na stopach betonowych. Jeżeli jednak, nie jest planowane w konstrukcji umieszczanie przesuwnych elementów zabudowy ścian, można zamocować konstrukcję do tarasu.

Co w przypadku gdy taras wykonany jest z płyt betonowych, deski lub kostki brukowej? Podobnie jak na tarasach opisanych powyżej możemy fundamenty punktowe umieścić poza linią tarasu lub na tarasie. Różnica jest taka, że w przypadku chęci mocowania w linii tarasu, będzie konieczność częściowego demontażu tarasu, i wykonania w odpowiednich miejscach stóp betonowych. Stopy te wykonuje się poniżej linii tarasu tak aby nie były widoczne, a następnie ponownie montujemy elementy na swoje miejsce. Nogi konstrukcji zostaną przymocowane przez taras do betonu, co da ładny efekt wizualny.

Fundamenty kompozytowe oraz żywice poliuretanowe.

W przypadku altan i zadaszeń które nie są dużych rozmiarów, można pokusić się o bardziej nowatorskie rozwiązanie wykonania fundamentów. Są to kompozytowe fundamenty wkręcane w grunt, lub masy z żywicy poliuretanowej wlewane do otworu w glebie.

Fundamenty kompozytowe

Wkręcane w glebę fundamenty pozwalające na montaż tarasów, zadaszeń, podestów i altan. Bardzo szybki system montażu polegający na wywierceniu otworu wstępnego a następnie wkręceniu fundamentu. Możliwy montaż nawet w piasku. Dzięki swojemu kształtowi oraz nacięciom na powierzchni bardzo mocno wiąże się z podłożem. Do fundamentów tych mocowane są elementy drewniane konstrukcji nośnej. Możliwy demontaż i ponowne użycie w innym miejscu. Wieloletnia wytrzymałość oraz pełna odporność na wodę.

Fundament kompozytowy Happax Rock zdjęcie własne.

Fundamenty z żywicy poliuretanowej

Przygotowanie tych fundamentów jest bardzo szybkie. Wystarczy wywiercić otwór w glebie, umieścić w otworze słup a następnie zalać otwór gotową mieszanką żywicy z utwardzaczem. Ważne aby wcześniej słup został wypoziomowany. Po 5 – 8 minutach piana z żywicy poliuretanowej jest utwardzona i związana z glebą. Żywica przykleja się do drewna zabezpieczając je przed wilgocią. Choć jest to bardzo szybki system montażowy, zalecamy go bardziej do montażu drewnianej podbudowy pod taras, i słupów ogrodzeniowych lub małej architektury ogrodowej. Przy konstrukcjach dużych, zawierających w konstrukcji szkło, nie zalecamy tego rozwiązania.

Mocowanie słupów do fundamentów betonowych

Ze wszystkich rozwiązań najlepszym jest oczywiście wykonanie fundamentów betonowych lub płyty betonowej. Jest to również najlepsze podłoże do którego można przymocować słupy. Rozwój technologii mocowania konstrukcji drewnianej do podłoża betonowego również pozwala na dużą dowolność konstrukcji. Słupy mogą zostać przymocowane za pomocą stalowych kotew o różnych profilach, lub systemowych rozwiązań ukrytego montażu. O rodzajach kotew do słupów, przeczytasz we wpisie Ozdobne i ukryte kotwy montażowe.

Reasumując, odpowiednio przygotowane fundamenty pozwolą na wieloletnie cieszenie się ze stabilności konstrukcji zadaszenia tarasu czy altany.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat przygotowania fundamentów pod Twoją altanę skontaktuj się z naszym specjalistą Kontakt Zadaszenia Tarasowe.